Пластмасови пломби

Фирмата е предпочитан партньор за доставката на охранителни пломби за складове, банки, сейфове, шкафове, цистерни, гориво, поща, авиация, както и за печати за сигурност.

Пломбите са налични и са с доставка до 24 часа.
За контакти: olovni_plombi@abv.bg и телефон +359 888 263881.

Пломбите и пломбиращите устройства са надлежно тествани и придружени със сертификат за качество и устойчивост на външна намеса.

Други препоръчвани продукти:

Освен продуктите собствено производство, нашата компания е независим търговец и вносител на пластмасови и метални осигурителни пломби от водещи производители в осигурителното пломбиране. Гаранционните, защитни и контролни пломби могат да бъдат използвани за пломбиране на контейнери, камиони, резервоари, водомери, пощенски пратки, електромери и измервателни уреди, газомери, каси, чували за пари и ценности, врати, товарни отделения и др.