Метални пломби

Освен продуктите собствено производство, нашата компания е независим търговец и вносител на пластмасови и метални осигурителни пломби от водещи производители в осигурителното пломбиране.